Proč optimalizovat výrobu

Analýza
Optimalizace
Proces
Efektivita

Spolupráci s námi získáte jedinečnou šanci zefektivnit procesy ve vaši společnosti, ušetřit zdroje nebo finance, zlepšit kvalitu, zkrátit časy a být zajímavější pro Vaše zákazníky. Optimalizací dosahujeme vysokých úspor nákladů, materiálu, energie a zvyšování kvality výrobků.

Na začátku spolupráce vždy zjistíme na naše náklady, zda jsme schopni splnit vaše požadavky, snížit náklady nebo zlepšit kvalitu.


Řešené oblasti

Optimalizace výrobních procesů

Naší specializací je optimalizace výrobních procesů, které se věnujeme již několik let. Máme zkušenosti zejména v oblasti lehkého a těžkého strojírenství a metalurgie. Náš software dokáže zpracovat diskrétní i spojité procesy, stejně tak si poradí s optimalizací geometrických objektů a to přímo na míru Vašim potřebám a Vašim specifickým podmínkám.

Optimalizace podnikových procesů

Naše počítačové řešení je vhodné nejenom pro výrobní procesy, ale také pro ostatní podnikové procesy, například administrativu nebo logistiku. Používá se k optimalizaci výrobních plánů s operativní reakcí na změny ve výrobě (např. výpadek v dodávce materiálu, změna poptávky).

Optimalizace složitých výrobních celků

Pokud se v hodnototvorném řetězci vyskytuje více výrobních procesů, je vhodné provést optimalizaci na úrovní dílčích výrobních procesů, přičemž musí být zajištěna celková optimalizace zahrnující i vzájemné vazby mezi jednotlivými částečně samostatnými objekty. Tyto systémy realizujeme s využitím aplikace moderní metody distribuované inteligence, teorii opět přizpůsobujeme potřebám výrobního provozu.


Nabízené produkty

Optimalizace diskrétních procesů

Optimalizace dělení materiálu, vytváření řezných plánů, optimalizace dělení na válcovně, software pro pily, optimalizace tavicích plánů, optimalizace řezání fólií.

Optimalizace geometrických objektů

Optimalizace umístění pravidelných objektů na ploše, Optimalizace trajektorie např. plazmových hořáků.

Analýza a optimalizace spojitých procesů

Statistická analýza dat, nalezení odlehlých dat a statistických závislostí, nalezení zákonitosti procesu ze shromážděných dat, nalezení veličin, které ovlivňují jakost výroby, navržení optimálních parametrů procesu, aby riziko nejakostní výroby bylo minimální, odhad potenciálních rizik nekvalitní výroby, analýza a optimalizace na míru výrobnímu procesu kombinací klasických a inteligentních modulů.

Optimalizace distribuovaných procesů

Optimalizace složitých procesů, ve kterých se jednotlivé složky chovají jako částečně samostatné objekty.


Příklad dosažených přínosů

  • Zpracováním dělení materiálu zároveň člověkem a počítačem se naším výpočtem ušetřilo téměř 10% materiálu.
  • Podobně se na válcovně profilů ušetřily 1 až 2 bloky za kampaň.
  • Podle naší analýzy byla navržena změna technologických postupů při tavení hřídelí větrných elektráren, tím se výmětovost z důvodu UZ vad snížila z 19% pod 1%.
  • Řemeslník při opravě rodinného domku s pomocí našeho zpracování plánu dělení ušetřil 2 lišty, původně nebylo v jeho silách nařezat kusy z celého materiálu.