Software zdarma

Na této stránce najdete materiály připravené členy našeho týmu pro výuku předmětu Umělá inteligence. Materiály budeme průběžně doplňovat.Interpolace FREE (nová verze)

Program Interpoluj představuje praktické využití metod umělé inteligence při interpolaci. Zobrazuje křivku procházející zadanými body. Mezi jednotlivými body je křivka aproximována polynomem třetího stupně, směrnice v zadaných bodech jsou vytvořeny evolučním algoritmem.

Program je poskytován zdarma bez záruky pro nekomerční účely. Může sloužit jako ukázka funkce evolučního systému ve výuce umělé inteligence nebo pro přípravu vaší prezentace. Jedinou podmínkou je uvedení zdroje: Firma OPTI Intelligent s.r.o., www.optiintelligent.cz.TNeuron FREE

Tento starší výukový program zobrazuje činnost nejznámějších typů neuronových sítí na příkladech. Studenti si po naučení sítě mohou prohlédnout průběh adaptace sítě a detailní adaptaci vah neuronů a ověřit si přesnost výsledků na vlastních datech.

Program byl používán na praktických cvičeních předmětu Umělá inteligence a expertní systémy na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, v přednáškách na Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci a je součástí seriálu Inteligentní ekonomické systémy [1] až [4] na serveru www.programujte.com

Program je vhodný pouze pro výuku na středních a vysokých školách a je poskytován zdarma bez záruky. Pro analýzu a optimalizaci výrobních procesů je určen novější systém Opthan, jehož demo najdete v sekci Ke stažení.Ochranné zbarvení FREE

Tento starší výukový program názorně zobrazuje průběh genetického algoritmu na zjednodušeném příkladě vývoje ochranného zbarvení zvířat. Studenti si mohou detailně prohlédnout jednotlivé fází genetického algoritmu, tj. mutace, křízení a výběru jedinců do další generace.

Program byl používán na praktických cvičeních předmětu Umělá inteligence a expertní systémy na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, v přednáškách na Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci a je součástí seriálu Inteligentní ekonomické systémy [1] až [4] na serveru www.programujte.com

Program je vhodný pro výuku na středních a vysokých školách a je poskytován zdarma bez záruky. Obashuje také stručný popis teorie genetických algoritmů. Demo skutečného průmyslového evolučního systému dělení materiálu DelProTab najdete v sekci Ke stažení.Valcovna FREE

Tento starší výukový program zobrazuje použití evolučního optimalizačního systému na válcovně profilů. Studenti si mohou prohlédnout průběh optimalizace při dělení profilů na profilové trati. Pro jednoduché ověření funkcí programu slouží postup uvedený v Navod.txt.

Program je vhodný pouze pro výuku na středních a vysokých školách a je poskytován zdarma bez záruky. Je velmi zjednodušenou verzi skutečného systému integrovaného do informačního systému válcovny profilů a používaného u zákazníka již 15 let.

Teorie

Na této stránce najdete písemné materiály připravené našim týmem pro výuku předmětu Umělá inteligence. Materiály budeme průběžně doplňovat.Umělá inteligence ve výrobním podniku

V tomto článku jsou shrnuty naše základní poznatky z nasazení inteligentních systémů ve výřobní praxi. Jejich aplikace přináší značné výhody ale i řadu úskalí při nevhodném použití.