Nová cesta pro optimalizaci. snížení nákladů. efektivitu.

Cílem společnosti OPTI Intelligent, s. r. o. je napomáhat výrobním organizacím ke zvyšování jejich konkurenceschopnosti pomocí analýzy a optimalizace jejich výrobních procesů.

Teda

Odborný garant RNDr. Jaroslav Teda, Ph.D.

IT specialista s mnohaletou praxi
 • Vyvíjel software pro řídicí procesy, operační systémy, ekonomické modely a technické informační systémy
 • Od roku 2000 se věnuje vývoji analytických a optimalizačních softwarových systémů s umělou inteligencí.
 • Systémy dosahovaly vysokých úspor materiálu apomáhaly zvyšovat kvalitu výroby.
 • Publikoval na seminářích včetně mezinárodních i zahraničních a v časopise Automatizace.
Vedle moderních vědeckých poznatků využívá i vlastních metod navržených během vývoje inteligentních systémů pro praxi.

Proč si vybrat nás?

Našim cílem je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti

 • Dodáváme software pro analýzou a optimalizací podnikových procesů, výrobních procesů i výrobních celků
 • Přínosem pro zákazníka je vysoká úspora nákladů, zvýšení kvality výroby, zkrácení času.
 • Naše know-how je založeno na mnohaleté zkušenosti v oboru.
 • Systémy vytváříme přímo na míru a pro řešení konkrétního problému.
 • Využíváme moderní teorii umělé inteligence i vlaastní metody navržené během dvacetileté praxe.
 • Na začátku spolupráce vždy zjistíme na naše náklady, jaký přínos bude náš software pro vás mít.

Příklady dosažených přínosů

 • Zpracováním dělení materiálu zároveň člověkem a počítačem se naším výpočtem ušetřilo téměř 10% materiálu.
 • Podobně se na válcovně profilů ušetřily 1 až 2 bloky za kampaň.
 • Podle naší analýzy byla navržena změna technologických postupů při tavení hřídelí větrných elektráren, tím se výmětovost z důvodu UZ vad snížila z 19% pod 1%.
 • Řemeslník při opravě rodinného domku s pomocí našeho zpracování plánu dělení ušetřil 2 lišty, původně nebylo v jeho silách nařezat kusy z celého materiálu.