Nová cesta pro optimalizaci. snížení nákladů. efektivitu.

Naši firmu jsme založili v roce 2015, ale vychází z naší více než 20=leté zkušenosti a praktické činnosti při vývoji systémů umělé inteligence na jiných pracovištích.

Naším cílem je pomáhat výrobním organizacím ke zvyšování jejich konkurenceschopnosti pomocí moderních metod umělé inteligence.

Přínosy našeho software

Analýza a optimalizace vašich výrobních procesů vám přinese tyto výhody:

Úspora materiálu

Náš evoluční optimalizační systém dokáže metodou evoluce vytvořit takový technologický plán, který nejlépe splňuje požadavky provozu. Vytvořením řezných plánů s optimálním uspořádáním materiálu na tyčích nebo plošných deskách se podstatně sníží nevyužité zbytky a dosáhne významné úspory materiálu. Další úspora vznikla ukládáním použitelných zbytků na sklad a jejich preferenčním použití v příštích řezných plánech.

Dosažené přínosy:

  • Zpracováním dělení materiálu zároveň člověkem a počítačem se naším software ušetřilo téměř 10% materiálu.
  • Podobně se na válcovně profilů ušetřily 1 až 2 bloky za kampaň.
  • Řemeslník při opravě rodinného domku s pomocí našeho zpracování plánu dělení ušetřil 2 lišty, původně nebylo v jeho silách nařezat všechny kusy z materiálu, který měl k dispozici.

Úspora náhrádních dílů

Evoluční systém umožnil vytváření optimálních pálicích plánu tak, aby minimalizovaly nároky na opotřebení náhradních dílů a přitom zohlednily vlastnosti zařízení - křížení dráhy pod určitým minimálním úhlem, hořák nesmí jet po stejné dráze, minimální počet zapínání a vypínání hořáku.

Dosažené přínosy:

Vypalováním jednotlivých tvarů plazmovými hořáky docházelo k velké spotřebě náhradních dílů. Vypalováním pokud možno jedním tahem docházelo k jejích výrazné úspoře náhradních dílů.

Zvýšení kvality

Analýzou naměřených dat odhadujeme zákonitosti výrobního procesu a na základě těchto zákonitostí můžeme ovlivnit průběh výrobního procesu. To má význam zejména v případě, že zákonitosti nelze zjistit teoreticky nebo je možné je upřesnit na základě analýzy.

Dosažené přínosy:

Učením z dosud proběhlých taveb na elektrické obloukové peci se podařilo zjistit závislost kvality na technologických postupech. Úpravou technologie se snížila výmětovost UZ vad z 19 % pod 1 5.

Úspora energie

Snížením počtu nekvalitních výrobků, například taveb s UZ vadami, dále lepší organizací práce podle optimálních řezných plánů a omezením vypínání a zapalování hořáků se výrazně sníží spotřeba energie.

Teda

Odborný garant RNDr. Jaroslav Teda, Ph.D.

IT specialista s mnohaletou praxi
  • Vyvíjel software pro řídicí procesy, operační systémy, ekonomické modely a technické informační systémy
  • Od roku 2000 se věnuje vývoji analytických a optimalizačních softwarových systémů s umělou inteligencí.
  • Systémy dosahovaly vysokých úspor materiálu a pomáhaly zvyšovat kvalitu výroby.
  • Publikoval na seminářích včetně mezinárodních i zahraničních a v časopise Automatizace.
Vedle moderních vědeckých poznatků využívá i vlastních metod navržených během vývoje inteligentních systémů pro praxi.