Naše optimalizační software

Software dodáváme v těchto verzích:

Jednoduchou verzi systémů je možné využívat pro komerční i nekomerční účely, studium a výzkum. Obsahují jen základní funkce dodávaných systémů. Podrobnosti jsou uvedeny v licenci po stisknutí tlačítka na úvodní obrazovce. Po ověření, že je pro Vás software užitečný, si můžete profi verzi objednat zde.

V profi verzích je počet omezen pouze kapacitou Vašeho počítače. Obsahují řadu dalších speciálních funkcí zadávaných parametry. Vstupní data mohou být textové soubory nebo soubory v Excelu, výstupní data textové soubory, soubory v Excelu nebo Wordu.

Nová možnost použití systému.
Integrovaná verze slouží pro integraci systému do vaši aplikace nebo informačního systému. (Zatím jen DelProTab)
Dodává se ve dvou variantách.

  • Off-line varianta Ve své aplikaci nebo informačním systému vytvoříte vstupní soubory a vyvoláte program, který provede optimalizaci, vytvoří výstupní soubory a o výsledku vás informuje
  • On-line varianta Ve své aplikaci nebo informačním systému použijete funkce v C#, C++ pro optimalizaci vašich dat a převzetí výsledků

Systémy jsou určeny pro operační systémy Windows 7 a vyšší.

Software pro podniky

DelProTab

DelProTab (jednoduchá verze zdarma) Nový

System DelProTab vytváří plány dělení tyčového nebo plošného materiálu s cílem dosáhnout co nejmenšího odpadu při dodržení pravidel definovaných provozními podmínkami. Využívá nejmodernějších metod umělé inteligence v kombinaci s původními heuristikami, které byly vyvinuty v průběhu mnohaleté vědecké činnosti autora. Záměrem bylo poskytnout pracovníkům provozu pro dělení materiálu snadno ovladatelný plánovací nástroj, který jim umožní minimalizovat ztráty tak, aby zbytek po dělení byl minimální a výsledný ekonomický efekt byl co nejlepší.

V nové verzi je přidáno připojení na Microsoft Office (vstup z Excelu, sestavy výsledků v Excel, Word nebo pdf) a dělení materiálu na úhlových pilách..

Pro zobrazení staženého souboru a jeho zkopírování stiskněte ctrl/j"

Ceník jednotlivých verzí:

Desktopové verze:

Produkt Jednoduchá verze Profesionalní verze Multilicence za lic.
Tyčová optimalizace 0,- Kč 10 000,- Kč
5 000,- Kč
7 500,- Kč
3 000,- Kč
Optimalizace pravidelných objektů na ploše 0,- Kč 10 000,- Kč
5 000,- Kč
7 500,- Kč
3 000,- Kč
Tyčová + plošná optimalizace dohromady 0,- Kč 15 000,- Kč
7 500,- Kč
10 00,- Kč
5 000,- Kč
Optimalizace dělení na úhlových pilách 0,- Kč 20 000,- Kč
10 000,- Kč
15 000,- Kč
7 500,- Kč

Stavebnice:

Produkt Off-line verze On-line verze * Multilicence za lic.
Tyčová optimalizace 15 000,- Kč 20 000,- Kč 10 000,- Kč
Optimalizace pravidelných objektů na ploše 15 000,- Kč 20 000,- Kč 10 000,- Kč
Tyčová + plošná optimalizace dohromady 20 000,- Kč 25 000,- Kč 15 000,- Kč
Optimalizace dělení na úhlových pilách 20 000,- Kč 25 000,- Kč 15 000,- Kč
* ve vývoji

DistrCut

DistrCut (jednoduchá verze zdarma)

Systém DistrCut je softwarový systém sloužící k optimalizaci dělení materiálu na provoze s různými typy pil s návazností na nadřízený informační systém. Optimalizace je řešena metodou distribuované inteligence.

Pro zobrazení staženého souboru a jeho zkopírování stiskněte ctrl/j"

Ceník jednotlivých verzí:

Produkt Jednoduchá verze Profesionální verze Multilicence za lic.
Dělení materiálu na různých pilách 0,- Kč 15 000,- Kč 10 000,- Kč

Software pro výzkum

Opthan

Opthan Zdarma (jednoduchá verze) Nový

Systém Opthan slouží k obecné analýze a optimalizaci procesů. Využívá nejmodernějších metod umělé inteligence v kombinaci s původními heuristikami, které byly vyvinuty v průběhu mnohaleté vědecké činnosti autorů. Záměrem bylo poskytnout technologům snadno ovladatelný nástroj pro vyhodnocení rozsáhlého vzorku dat z výrobního procesu, nalezení potenciálních chyb v tomto vzorku, pro vyhledání a grafické znázornění závislosti v procesu a navržení takových kombinací volitelných parametrů, aby výsledný ekonomický efekt byl co nejlepší.

V nové verzi jsou přidány naše vlasní experimentální neuronové sítě OPTI..

Pro zobrazení staženého souboru a jeho zkopírování stiskněte ctrl/j"

Ceník jednotlivých verzí:

Produkt Jednoduchá verze Profi verze Multilicence za lic.
Analýza a optimalizace procesů 0,- Kč 20 000,- Kč 15 000,- Kč

Interpolace Zdarma (NOVÁ VERZE)

Program Interpoluj představuje praktické využití metod umělé inteligence při interpolaci. Zobrazuje křivku procházející zadanými body. Mezi jednotlivými body je křivka aproximována polynomem třetího stupně, směrnice v zadaných bodech jsou vytvořeny evolučním algoritmem.

Program je poskytován zdarma bez záruky pro studijní účely. Může sloužit jako ukázka funkce evolučního systému ve výuce umělé inteligence nebo pro přípravu vaší prezentace. Jedinou podmínkou je uvedení zdroje: Firma OPTI Intelligent s.r.o., www.optiintelligent.cz.

V nové verzi je upravena volba typu křivky

Pro zobrazení staženého souboru a jeho zkopírování stiskněte ctrl/j"


          © OPTI Intelligent s.r.o.