Nabízené Produkty

Optimalizace diskrétních procesů

Optimalizace dělení materiálu, vytváření řezných plánů, optimalizace dělení na válcovně, software pro pily, optimalizace tavicích plánů, optimalizace řezání fólií.

Analýza a optimalizace spojitých procesů

Statistická analýza dat, nalezení odlehlých dat a statistických závislostí, nalezení zákonitosti procesu ze shromážděných dat, nalezení veličin, které ovlivňují jakost výroby, navržení optimálních parametrů procesu, aby riziko nejakostní výroby bylo minimální, odhad potenciálních rizik nekvalitní výroby, analýza a optimalizace na míru výrobnímu procesu kombinací klasických a inteligentních modulů.

Optimalizace geometrických objektů

Optimalizace umístění pravidelných objektů na ploše, Optimalizace trajektorie např. plazmových hořáků.

Optimalizace distribuovaných procesů

Optimalizace složitých procesů, ve kterých se jednotlivé složky chovají jako částečně samostatné objekty.

Standardní produkty

Za výhodnou cenu nabízíme již hotové systémy, jejich jednoduché verze jsou v sekci Software zdarma.
Po obdržení objednávky zašleme smlouvu poštou a po uhrazení uvedené částky plnou verzi.
Požadované úpravy vstupů a výstupů provedeme na základě dohody.

Tyčová optimalizace
Optimalizace pravidelných objektů na ploše
Optimalizace šikmých řezů
Analýza a optimalizace procesů

Připravujeme

Zde jsou uvedeny již řešené produkty, jejichž standardní verze připravujeme.

Distribuované dělení pro více pil
Optimalizace trajektorie hořáků
Optimalizace řezání fólií

Analýza a optimalizace u zákazníka

Pokud máte zájem o provedení analýzy a optimalizace přímo na Vašem pracovišti našimi pracovníky, mužete si objednat tuto verzi služby.
Nalezení veličin ovlivňujících proces a navržení optimálních parametrů procesu 1 200 Kč/hod.

Systémy na míru

V případě, že potřebujete vytvořit aplikaci přímo na míru, můžete si objednat tuto službu.

Vývoj sw podle požadavku zákazníka 800,- Kč / hod.
Spolupráce při implementaci Dle dohody

Vývojové prostředí

Máte dostatečné zdroje zkušených programátorů, pro vývoj svých aplikací? Chcete, aby celá problematika řešení vašeho požadavku zůstala na půdě vaší firmy?
Můžete využít tento balíček pro vlastní vývoj. Dáváme Vám možnost začlenit naši optimalizaci do svých projektů bez nás.

Licence pro vlastní produkt představuje dodávku optimalizačního software ve formě dll knihovny pro použití v C++ nebo knihovny a interface pro C#.
Dodávka zahrnuje vedle knihoven dokumentaci a konzultace při připojení knihoven k Vašemu systému.

Licence na jeden rok představuje dodávku optimalizačního software ve formě dll knihovny pro použití v C++ nebo knihovny a interface pro C#.
Umožní Vám vyvíjet a prodávat vlastní systémy s našimi optimalizačními moduly po dobu 1 roku.
Dodávka zahrnuje vedle knihoven dokumentaci a konzultace při připojení knihoven k Vašemu systému.

Rozvoj software

Máme zajištěnou kontinuitu vývoje u mladých spolupracovníků.
Pokud bychom přesto z jakýchkoliv důvodů již nemohli poskytnout servis, předáme Vám za poplatek veškeré podklady a návody k dodaným dll.