Žádost o zaslání jednoduché verze inteligentní stavebnice
Stavebnice modulů optimalizace dělení materiálu

    Jméno:
    Firma:
    Město:
    Ulice:
    Číslo:
    E-mail:

Společnost OPTI Intelligent s.r.o. vám poskytuje tento software za následujících podmínek:
1. Tento software je jednoduchou verzí stavebnice modulů umělé inteligence pro optimální dělení tyčového a plošného materiálu. Oproti profesionální verzi je omezen počet zpracovávaných kusů a dílců a doba použití do 06/2024.
2. Tento software je poskytován \"jak je\" bez jakýchkoliv záruk pouze pro otestování integrace do vašeho systému.
3. Je zakázáno jej používat jakýmkoliv jiným způsobem, v jiných systémech, dekompilovat jej nebo do něj jakkoliv zasahovat, využívat algoritmů v něm obsažených ve vlastních systémech nebo je poskytovat druhým osobám.
4. Profesionální verzi si můžete objednat za poplatek uvedený na naší webové stránce. Můžete ji pak použít ve vlastním systému nabo pro systém, který chcete prodat v licenci jiným zákazníkům.