• Provádíme analýzu a optimalizaci výrobních procesů
    s cílem snížení nákladů
    zvýšení produktivity a kvality
  • díky mnohaleté zkušenosti v oboru

Řešené Oblasti

Optimalizace výrobních procesů

Náš software dokáže zpracovat diskrétní i spojité procesy, poradí si s optimalizací geometrických objektů na míru Vašim potřebám a Vašim specifickým podmínkám.

Více informací

Optimalizace podnikových procesů

Používá se k optimalizaci výrobních plánů s operativní reakcí na změny ve výrobě (např. výpadek v dodávce materiálu, změna poptávky).

Více informací

Optimalizace složitých výrobních celků

Tyto systémy realizujeme s využitím aplikace moderní metody distribuované inteligence, teorii opět přizpůsobujeme potřebám výrobního provozu.

Více informací

Nabízené Produkty

Optimalizace diskrétních procesů

Optimalizace dělení materiálu, vytváření řezných plánů, optimalizace dělení na válcovně, software pro pily, optimalizace tavicích plánů, optimalizace řezání fólií.

Analýza a optimalizace spojitých procesů

Statistická analýza dat, nalezení odlehlých dat a statistických závislostí, nalezení zákonitosti procesu ze shromážděných dat, nalezení veličin, které ovlivňují jakost výroby, navržení optimálních parametrů procesu, aby riziko nejakostní výroby bylo minimální, odhad potenciálních rizik nekvalitní výroby, analýza a optimalizace na míru výrobnímu procesu kombinací klasických a inteligentních modulů.

Optimalizace geometrických objektů

Optimalizace umístění pravidelných objektů na ploše, Optimalizace trajektorie např. plazmových hořáků.

Optimalizace distribuovaných procesů

Optimalizace složitých procesů, ve kterých se jednotlivé složky chovají jako částečně samostatné objekty.

Příklad dosažených přínosů

Zpracováním dělení materiálu zároveň člověkem a počítačem se naším výpočtem ušetřilo téměř 10% materiálu.

Podobně se na válcovně profilů ušetřily 1 až 2 bloky za kampaň.

Podle naší analýzy byla navržena změna technologických postupů při tavení hřídelí větrných elektráren, tím se výmětovost z důvodu UZ vad snížila z 19% pod 1%.

Řemeslník při opravě rodinného domku s pomocí našeho zpracování plánu dělení ušetřil 2 lišty, původně nebylo v jeho silách nařezat kusy z celého materiálu.

Opti Intelligent

Firemní Kultura

Při vývoji našich produktů využíváme výsledků více než dvacetileté vědecké práce členů našeho týmu a jejich praktických zkušenosti při realizaci jejich výsledků ve výrobě.

Cílem společnosti je napomáhat výrobním organizacím ke zvyšování jejich konkurenceschopnosti pomocí analýzy a optimalizace jejich výrobních procesů. Více informací